“Updated” Quỹ học bổng “Lửa Việt” cho sinh viên Việt Nam Reviewed by Momizat on . (Xem Thông Báo Đầu Tiên Về Quỹ Học Bổng ở Phần Dưới) CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LỬA VIỆT / MBA DÀNH CHO SV GỐC VIỆT NAM Bristol University (USA) và Quỹ Đ (Xem Thông Báo Đầu Tiên Về Quỹ Học Bổng ở Phần Dưới) CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LỬA VIỆT / MBA DÀNH CHO SV GỐC VIỆT NAM Bristol University (USA) và Quỹ Đ Rating:
>>Trang chủ » Ký Sự Tháng Ngày » Hoạt động khác » “Updated” Quỹ học bổng “Lửa Việt” cho sinh viên Việt Nam

“Updated” Quỹ học bổng “Lửa Việt” cho sinh viên Việt Nam

(Xem Thông Báo Đầu Tiên Về Quỹ Học Bổng ở Phần Dưới)

CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LỬA VIỆT / MBA

DÀNH CHO SV GỐC VIỆT NAM

Bristol University (USA) và Quỹ Đầu Tư Viasa (Hong Kong) 

 

Tuyển chọn 40 SV theo học Chương trình MBA ,

 Với học bổng toàn phần hay bán phần .

(Chương trình chỉ nhận đơn đến hết ngày 31 August 2013)

A.  ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN:

  1. Gốc người VN, sinh quán tại VN hay có cha hay mẹ là người Việt (sinh tại VN hay sống tại nước ngoài)
  2. Tốt nghiệp đại học (bất cứ ngành gì)
  3. Trình độ tiếng Anh tương đương TOEFL 500 (Ibt 69-70), hay IELTS 5.5. Nếu tốt nghiệp đại học hay trung học từ trường dạy 100% tiếng Anh thì được miển đòi hỏi nầy. Nếu trình độ tiếng Anh không đạt yêu cầu, sẽ qua phỏng vấn, có thể được ghi danh học, và nộp chứng chỉ tiếng Anh sau.
  4. Làm bài essay bằng tiếng Anh 500 chử, nói về gia cảnh, kinh nghiệm làm việc nếu có, lý do muốn học MBA, và mục tiêu gần cũng như xa khi tốt nghiệp.
  5. Không giới hạn gì về tuổi tác, kinh nghiệm hay gia cảnh.

 

B. HỌC BỔNG ĐƯỢC CHỌN RA SAO, QUYỀN LỢI NHƯ THẾ NÀO?

Học phí toàn bộ chương trình MBA tại đại học Bristol  là 18,000 USD , SV phải hoàn tất 12 môn học hay 36 tín chỉ:

  1. 40 sinh viên sẽ được tuyển chọn trong các ứng viên để nhận học bổng từ 5,000 đến 15,000 USD, số học phí còn lại SV phải tự trả.
  2. Sau khi hoàn tất 8 môn học,SV sẽ được tuyển chọn cấp tiếp 2 loại học bổng: (a) học bổng để trả toàn bộ học phí còn lại, (b) học bổng sang Mỹ khoảng 3 tháng thực tập và học tiếp 4 môn cuối và tốt nghiệp (trị giá 7000 USD).
  3. Ban Tuyển khảo gồm có: GSTS Robert Dalton, cựu Chủ tịch Board of Trustees, Bristol University, GSTS Linda Martinez, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Học vụ, và TS Alan Phan, cựu Chủ Tich Quỹ  Đầu tư Viasa.
  4. Ban Tuyển Khảo sẽ họp 3 lần để tuyển chọn: ngày 26 June 2013, ngày 31 July 2013 và ngày 3 September 2013. Bảo đảm sẽ chọn đủ 40 số học bổng, Ứng viên được chọn hay không sẽ được thông báo bằng email, hay phone , bằng danh sách trên facebook và Góc Nhìn Alan. Một buổi orientation cho SV truoc khi học sẽ được tổ chức.